Cars BMW buy and sell in Tung Chung

Sort:
 
Ads per page:
Added: Price:
2018 Dec BMW GT320i
2018 Dec BMW GT320i >>私人放售<< 於2018年12月經寶馬商店(九龍)購買了這輛BMW 320i Gran Turismo(GT). 假日車, 0字, keyless,記憶座椅,天窗,無線電話充電器,倒車雷達/攝像頭,霧燈,藍牙等。灰色殼... Favorites Tung Chung 17 Jun, 2021 HK$288,000